Seo Solution
 • Регион
  Украина
 • Сайт
  https://seosolution.ua
 • Телефон
  -
 • E-MAIL
  -
 • Рейтинг
  65
 • Отзывы
  80
 • Люди
  -
 • Возраст домена
  2009
Специализация
О компании
Отзывы о Seo Solution
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Historia Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy sięga aż 1923 roku . W jaki sposób wyko­rzystuje się te tradycje w bieżącej działalności firmy, jak rzutuje to na filozofię działania firmy, jej podsta­wowe wartości? Historia naszych zakładów jest nieroze­rwalnie złączona z historią i rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego. Bardzo dobrze się stało, że lotnictwo pozostało na tym terenie. Naszą załogę stanowią osoby z olbrzymim doświadczeniem, podtrzymu­jący rodzinne tradycje pracy w tej branży, ale też i ludzie młodzi wchodzący dopiero w zawodowe życie. Takim firmom jak nasza potrzebne jest połączenie takiej tradycji, wieloletniego doświadczenia, ale też i nowe spojrzenie na branżę. Wykorzystujemy doświadczenia pokoleń, ale też i podejmu­jemy coraz to nowe wyzwania, dążymy do rozwijania skrzydeł. Możemy tak działać, bo jesteśmy firmą nowoczesną, innowacyj­ną, należymy do elitarnej grupy zakładów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i obronności Polski. Jesteśmy w stanie spro­stać wielkiemu wyzwaniu jakim jest moż­liwość bycia głównym przedsiębiorstwem wspierającym polskie lotnictwo wojskowe, obecnym na każdym etapie zabezpieczenia eksploatacji. Jaki jest zakres działania firmy w tym obszarze? Wspieramy i zabezpieczamy eksploatację statków powietrznych lotnictwa sił zbroj­nych Rzeczpospolitej Polskiej. Chodzi tu m.in. o takie statki jak Su-22, MiG-29, F-16, czy Hercules C-130. Nasz zakres działalności obejmuje m.in. wykonywa­nie pełnych remontów, obsługę i prze­glądy okresowe, przedłużanie resursów technicznych, produkcję i dostawę części zamiennych jednorazowych, szkolenia personelu. Jednym z naszych głównych zadań jest rozszerzanie i pogłębianie zakresu tych usług. Możemy sobie na to pozwolić, jesteśmy jednym z najnowocze­śniejszych tego typu zakładów w Europie. Obsługujemy samoloty bardzo różnych typów, mamy zamówienia z całego świata. Obecnie inwestujemy w budowę kolejne­go hangaru, co jeszcze bardziej zwiększy nasze możliwości. Ważną dziedziną naszej działalności staje się modernizacja i wyposażanie statków powietrznych w nowoczesne systemy. Wykonaliśmy np. modernizację stat­ków powietrznych typu MiG-29, Su-22, wyposażając je m.in. w systemy: GPS, TACAN, VOR/ILS, światła antykolizyjne, radiostacje UHF/VHF, transpondery, KT/ IFF i inne. W latach 2011-2014, Spółka wykonała doposażenie 16 samolotów MiG-29 Polskich Sił Powietrznych. Polegało ono na integracji nowoczesnych systemów awioniki i zbudowaniu otwartej architektury w oparciu o nowy komputer misji i szynę danych MIL BUS 1553 B. Od roku 2015 realizowane były remonty weryfikacyjne samolotów Su- 22M4K i Su­-22UM3K z dostosowaniem przyrządów w kabinie do jednostek anglosaskich wraz z zabudową nowej radiostacji. Remont we­ryfikacyjny przedłużył resurs samolotów o kolejne 10 lat. Firma zarządza również projektami SBSP w ramach Centrum Kompe­tencyjnego bezzałogowych statków powietrznych Polskiej Grupy Zbro­jeniowej. Jakie znaczenie dla firmy maję te przedsięwzięcia? Bardzo duże, gdyż dzięki nim możemy też być firmą produkcyjną. Chodzi tu m.in. o projektowanie i rozwój syste­mów bezzałogowych statków powietrz­nych, prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych, produkcję systemów bezzałogowych statków powietrznych, ich integrację. Do tego dochodzą jeszcze testy, próby naziemne i testy w locie, szkolenia personelu obsługi naziemnej i operatorów w ramach własnego ośrodka szkoleniowe­go, wdrożenie systemów u odbiorcy oraz serwisowanie. Chcemy oferować systemy bezzałogowych statków powietrznych nie tylko dla wojska, ale również dla odbior­ców cywilnych. Proszę przedstawić najważniejsze działania podejmowane przez przed­siębiorstwo w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Działamy w tym zakresie w wielu obszarach, inwestujemy m.in. w rozwój naszych pracowników poprzez programy podnoszące ich kwalifikacje, jak również programy integracyjne. Dbamy o rozwój pracowników, gdyż w tak nowocze­snej, innowacyjnej firmie stanowią oni szczególną wartość. Chcemy, aby byli mocno związani z naszym zakładem nie tylko dzięki wynagrodzeniom, ale również dzięki pozapłacowym świad­czeniom. Od dwóch lat mamy własny program emerytalny, w lipcu otwieramy żłobek dla 30 dzieci, rozwijamy wiele programów z obszaru CSR skierowanych dla naszych pracowników, mamy różne zespoły sportowe, wędkarskie, ostatnio mocno rozwinął się ruch krwiodawstwa, wolontariat. Chcemy, aby nasz zakład tęt­nił życiem, był miejscem nie tylko pracy, ale również miejscem dzielenia się swoimi pasjami, zainteresowaniami. Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy również jako działania skierowane na rzecz naszego otoczenia. Promujemy idee mające na celu niesienie pomocy potrzebującym, zwiększamy świadomość społeczną na określone tematy. Podejmu­jemy przedsięwzięcia na rzecz naszego otoczenia, interesują nas sprawy związane z Bydgoszczą, w związku z tym wspieramy lokalne instytucje i osoby, współpracuje­my z lokalnymi organizacjami, bierzemy udział we wsparciu programów dla dzieci i młodzieży.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  W sobotę odbędzie się 8. edycja Narodowego Czytania – tym razem lekturą będzie osiem polskich nowel. Liczba zgłoszeń do tegorocznej akcji przekroczyła już 2,5 tys., a kolejne wciąż napływają. "Narodowe Czytanie to wielka społeczna kampania promująca czytelnictwo. Liczba miejsc, w których Polacy spotykają się, aby czytać wspólnie wybraną lekturę, co roku się powiększa. W tym roku, jak na razie, zgłoszono ponad 2,5 tys. miejsc, gdzie odbędzie się czytanie ośmiu polskich nowel. Liczba zgłoszeń z całej Polski i całego świata cały czas się powiększa. Jeżeli chodzi o Polskę, to pod względem geograficznym jest pełna równowaga - zgłoszenia napływają ze wszystkich województw, z dużych miast, małych miejscowości, terenów wiejskich. Mamy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń spoza Polski - dotychczas jest ich już ponad 130 z całego świata" - mówił minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski dodając, że liczba uczestników akcji ciągle rośnie - do ostatniej chwili można zgłosić swój udział wypełniając formularz na stronie prezydent.pl. Narodowe Czytanie 2019 w Wilnie Narodowe Czytanie nowel polskich w Wilnie CZYTAJ TAKŻE Na ósme Narodowe Czytanie Para Prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - wybrała osiem lektur, które – jak zaznaczył prezydent – uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Para Prezydencka, po konsultacji z literaturoznawcami, wybrała tytuły, które przewijały się w propozycjach lektury Narodowego Czytania nadsyłanych przez internautów. Są to: "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Bolesława Prusa, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" Bruno Schulza, "Orka" Władysława Reymonta, "Rozdziobią nas kruki, wrony…" Stefana Żeromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza oraz "Sawa" Henryka Rzewuskiego. Jak podkreślił prezydent w liście zachęcającym do uczestnictwa w akcji, wybrane utwory to "klasyka polskiej noweli". "Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe" - mówił prezydent. Pierwsza dama dodała, że wybrane utwory "reprezentują różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne". "Łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury" - zwróciła uwagę. Prezydent RP Andrzej Duda (L) z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą (P) podczas akcji Narodowego Czytania, 2018 r. Fot. PAP/R. Guz Nowele polskie – lekturą Narodowego Czytania 2019 CZYTAJ TAKŻE W sobotę, w samo południe, Narodowe Czytanie 2019 zainauguruje Para Prezydencka na specjalnie przygotowanej scenie w warszawskim Ogrodzie Saskim. Kolarski zdradził, że elementem scenografii będą inspirowane nowelami komiksy, które powstały specjalnie na tegoroczne Narodowe Czytanie. We wspólnym czytaniu w Ogrodzie Saskim wezmą udział znani aktorzy m.in. Ewa Dałkowska, Anna Dymna, Anna Dereszowska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, a także Edward Linde-Lubaszenko, Robert Gonera i Rafał Zawierucha. Lokalne odsłony Narodowego Czytania mogą być bardzo różnorodne - wszystko zależy od inwencji organizatorów. Narodowe Czytania organizowane jest zarówno przez grupy sąsiadów, organizacje społeczne, samorządy, szkoły, biblioteki, teatry. W wielu miejscach czytanie ma charakter happeningu, w poprzednich edycjach często przygotowywano specjalną scenografię, stroje, oprawę lektury. Jak w poprzednich latach Narodowe Czytanie odbywać się będzie w pociągach, środkach komunikacji miejskiej, ale też w ośrodkach wojskowych, na poligonach, w więzieniach, szpitalach. "Narodowe Czytanie to akcja, którą współtworzą wszyscy uczestnicy, to wydarzenie autentycznie obywatelskie. Te akcje tworzą Polacy, o jej charakterze, zasięgu i sukcesie decydują ci wszyscy, którzy w tych tysiącach miejsc spotykają się, aby razem czytać. To największa kampania promująca czytelnictwo w Polsce. Narodowe Czytanie jest świętem polskiej literatury, dzieł , które stanowią kanon literacki polskiej kultury, dzieł, które można lubić, podziwiać, ale też krytykować, uznawać za nudne, ale przede wszystkim - trzeba je znać" - dodał Kolarski. W tym roku zostało przygotowane przez Kancelarię Prezydenta RP specjalne wydanie ośmiu nowel z Narodowego Czytania w alfabecie Braille’a. Zostało one rozesłane do siedemnastu ośrodków dla osób niewidomych i słabowidzących w całej Polsce, aby ich podopieczni mogli wziąć udział w akcji. Te książki będą też trwałym śladem po tegorocznym Narodowym Czytaniu w bibliotekach tych instytucji. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" Bolesława Prusa; w 2016 roku - "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie 2018 miało wyjątkowy charakter - w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości para prezydencka, Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, zaprosiła do lektury "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, "Antologii Niepodległości" – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Narodowe Czytanie odbywa się w szkołach, przedszkolach, szpitalach, więzieniach, bibliotekach, muzeach i domach opieki społecznej oraz teatrach. Czytane jest na setki różnych sposobów - we fragmentach, w całości, z podziałem na role, głośno, publicznie, ale też w domowym zaciszu. W zeszłym roku powieść Żeromskiego podczas wrześniowego finału akcji była czytana na wszystkich kontynentach – w blisko 3000 miejsc na całym świecie, w tym w 134 poza granicami Polski, w 33 krajach, nawet na Antarktydzie. (PAP)
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  10 listopada od godz. 11.00 do godz. 17.00 zapraszamy mieszkańców miasta i regionu na piknik wojskowy pod hasłem „Służymy Niepodległej”. Piknik odbędzie się na terenie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, ul. Powstańców Warszawy 2, wjazd przez Zawiszę, od strony ulicy Gdańskiej. Piknik w Bydgoszczy zostanie zorganizowany w formie „otwartych koszar”. Każdy będzie mógł tego dnia swobodnie wejść na teren jednostki wojskowej. Wszystkie atrakcje przewidziane podczas pikniku są bezpłatne. 11 listopada 2019 r. obchodzimy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zachęca do wspólnego świętowania razem z żołnierzami. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w 34 miastach Polski odbędą się pikniki wojskowe.Będzie to doskonała okazja żeby poznać współczesne Wojsko Polskie, ale także jego historię. W programie pikników jest m. in. prezentacja sprzętu wojskowego i wyszkolenia żołnierzy, występy orkiestr wojskowych, żołnierska grochówka oraz wiele innych atrakcji. Żołnierze przygotowali dla przybyłych liczne atrakcje: prezentacje sprzętu i uzbrojenia, będącego na wyposażeniu polskiej armii m.in. KTO Rosomak, Quad, Hummer, Honker Skorpion. Dla dzieci i młodzieży przewidujemy strefę zabaw i konkursów (m.in. drużynowe i indywidualne zawody sportowe, malowanie twarzy i tatuaży, baloniki oraz wata cukrowa. Dla każdego nauka pierwszej pomocy oraz celowania na trenażerach wojskowych. Dla tych poszukujących szczególnie mocnych wrażeń – możliwość sprawdzenia swoich sił pod bacznym okiem instruktora oddając strzał z pistoletu pneumatycznego lub korzystając z paintballa. Nie zabraknie również występów artystycznych na scenie. Dla miłośników kuchni wojskowej obowiązkowo grochówka żołnierska. Stoisko promocyjne wystawi 1 Pomorska Brygada Logistyczna, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy oraz 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Tam będzie można porozmawiać z żołnierzami na temat służby wojskowej. W pikniku wezmą również udział żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. O godzinie 15.00 wspólnie zaśpiewamy Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, czyli „Marsz Pierwszej Brygady” Pikniki w całej Polsce zakończy uroczysty Capstrzyk Niepodległości. Uroczystość odbędzie się przy pomniku Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – wejście od ulicy Gdańskiej.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Wiosną przyszłego roku w Polsce mają się odbyć ćwiczenia Defender-20, w których udział ma wziąć około 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jak podaje Rzeczpospolita, trwa dopinanie wszystkich szczegółów wielkiej operacji. Wielkiej, bo poza 20 tysiącami żołnierzy do Polski na ćwiczenia ma trafić 6000 pojazdów wojskowych - 1500 gąsienicowych i 2500 kontenerów sprzętu. Żołnierze mają ćwiczyć nie tylko w Polsce, ale też m.in. w Niemczech i Belgii. Ćwiczyć będzie przede wszystkim amerykańska Pierwsza Dywizja Kawalerii Pancernej - dywizja ciężka stacjonująca na stałe w Teksasie. Wojsko i sprzęt mają trafiać na terytorium naszego kraju z wykorzystaniem transportu kolejowego i drogowego. W przyszłym roku m.in. w Wielkopolsce można się więc spodziewać wielu konwojów ciężkiego sprzętu. Choć nie podano jeszcze konkretnych poligonów, na których ćwiczyć będą Amerykanie, trudno sobie wyobrazić, by nie pojawili się w naszym województwie. Amerykanie stacjonują bowiem w Poznaniu i Powidzu. Poza Wielkopolską znajduje się jeszcze 7 lokalizacji, w których stacjonują amerykańskie wojska. Manewry mają trwać od marca do sierpnia, zakłada się więc, że wojska pojawią się w wielu miejscach. Nie jest wykluczone, że ćwiczenia będą okazją do zwiększenia obecności Amerykanów w naszym kraju. Dziś w Polsce przebywa około 4500 żołnierzy z USA, a ich liczba ma się zwiększyć o 1000.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Można na niej oglądać wojskowe dowcipy, zabawne grafiki, karykatury i żołnierskie opowieści z przymrużeniem oka. Kustosz muzeum Wojciech Grobelski podkreśla, że dzięki wystawie można poznać często nieznaną stronę wojskowego życia: - Chcemy pokazać wojsko z trochę innej strony. Są nie tylko poligony, ćwiczenia i defilady, ale też ta żartobliwa, wesoła strona życia żołnierzy. Często pokazywana jest okiem satyryków. To jak w życiu - zabawne rzeczy dodają mu kolorytu. Zdaniem odwiedzających pokazanie służby żołnierzy z dystansem to oryginalny i dobry pomysł: - Z reguły mamy dużo podniosłych wystaw ukazujących historię wojska. A ważne jest to, aby zachować od zapomnienia nie tylko to, co podniosłe, dramatyczne i czasem krwawe, ale też to, co jest nieodzownym atrybutem żołnierza, czyli humor i dowcip. Na wystawie zobaczyć można między innymi eksponaty sprzed ponad 100 lat. Część przekazali prywatni kolekcjonerzy, część pochodzi ze zbiorów koszalińskiego Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Fragment Artykułu XV "W odniesieniu do samego zgromadzenia, każdy obywatel, mieszkaniec i wszyscy inni należący do kompanii zgodnie z czwartym i piątym artykule, gdy tylko usłyszą alarm bojowy, poinformują wszystkich współmieszkańców, dobrze uzbrojeni w broń białą i palną z zapasami wraz z przypisanym rotmistrzem szybko udadzą się do wyznaczonego miejsca zbiórki swojej kompanii, która jest dowodzona przez kapitana, zbiera ją chorąży i wszyscy pozostali oficerowie mają wspólnie udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki. W miejscu zbiórki roty, jeżeli nie znajdą tam jeszcze swojej chorągwi, mają czekać tak długo aż ona nadejdzie ale jak tylko się pojawi mają do niej dołączyć i zostaną ustawieni przez oficerów przy innych chorągwiach jak nakazują przepisy, ma być baczenie na wszelkie nieprawidłowości i nie maja nikomu dozwolić odejść dopóki rajca nie wyjaśni co mają robić, jak tylko pojawią się na miejscu osoby z władz i wyznaczą bliskie i odległe zalecenia dla dobra wspólnego. Następujące miejsca wyznaczone są na zbiórki, a mianowicie: Kwartał Kogi - Plac przy Nowym Arsenale. Kwartał Wysoki - Plac Dominikański. Kwartał Szeroki - w pobliżu św. Bartłomieja. Dla chorągwi z Kwartały Rybackiego plac Przedni na Nowym Mieście." Jednak na co dzień obywatele pełnili przede wszystkim służbę wartowniczą. Rozpisywano warty poszczególnych kompanii na cały miesiąc, wyznaczając dla każdego konkretny dzień lub noc służby. Warto wspomnieć, że obowiązkiem każdego obywatela było zaopatrzyć się w dobry karabin z bagnetem, broń białą i zapas prochu oraz kul. Artykuł II Kiedy obywatele zostają wezwani przez posłańców na warty, jak to jest w zwyczaju: Kto nie jest zajęty innymi obowiązkami służby, ze swoją boczną i palną bronią, 15 ładunkami do swojego karabinu w patrontaszu, posłuszny swojemu rotmistrzowi powinien być na miejscu zbiórki pół godziny przed wyznaczona godziną jej rozpoczęcia. Każda kompania będzie policzona by sprawdzić jak jest silny jest skład. Gdy ktoś nie dotrze na wyznaczoną godzinę i nie zgłosi się kapitanowi na palcu zbiórki po wczytaniu swojego nazwiska płaci karę swojemu rotmistrzowi w wysokości 1 guldena 15 groszy. Gdy tylko kompanie dotrą na swoje stanowiska wartownicze, rotmistrzowie odczytają listy obecności rot, spiszą nieobecnych i przekażą te informacje kapitanowi. Kapitanowie Broni mają sprawdzić karabiny i naboje, aby wszystko było sprawne i prawidłowe i ukarać niedociągnięcia według uznania oficerów. Każdy nieobecny powinien być ukarany i uregulować jak najszybciej w Chorągwi karę w wysokości jednego guldena. Jeżeli nie dostarczy pieniędzy powinien zostać aresztowany i ukarany podwójną karą jeśli nie zastosuje się do tego rozporządzenia. Jeżeli ktoś nieobecny jest przez cała noc lub odejdzie od zamkniętych bram, bezzwłocznie zapłaci 4 guldeny lub ukarany zostanie dniem aresztu.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Niespełna 300 lat temu niemal żaden gdańszczanin nie mógł wymigać się od służby wojskowej i wartowniczej na rzecz swojego miasta, a nawet na własny koszt musiał sobie sprawić własny karabin. XVIII wiek nie był dla Gdańska ani spokojny, ani korzystny. Od początku stulecia miasto znalazło się w wirze wojen przetaczających się co rusz przez tę część kontynentu. Najpierw była Wielka Wojna Północna w latach 1700-1721, kolejną polska wojna sukcesyjna z lat 1733-1735, następnie Wojna Siedmioletnia 1756-1763 oraz konfederacja barska 1768-1772, a na koniec działania pruskie podczas zaborów. Tylko podczas wojny o sukcesję, miasto bezpośrednio uczestniczyło w walkach i boleśnie je odczuło, angażując cały swój militarny potencjał. W przypadku pozostałych konfliktów, płacono haracz obcym armiom i próbowano negocjować. Czasem jednak dochodziło do potyczek między gdańskimi wojakami a armiami różnych stron konfliktów. Te zbrojne starcia najczęściej brały na swoje barki oddziały miejskiego garnizonu, czyli zawodowcy umundurowani, wyposażeni i utrzymywani przez radę miejską. Jednak w kilkudziesięciotysięcznym Gdańsku do obrony miasta zobowiązany był każdy dorosły obywatel. Dzięki temu, jeszcze w 1792 roku miasto liczące około 36 tysięcy mieszkańców mogło wystawić 5-6 tysięcy uzbrojonych mieszczan. To oznacza, że co szósty mieszkaniec był zmilitaryzowany. Śmiało można więc zaryzykować stwierdzenie, że w każdej rodzinie była jedna osoba przeszkolona wojskowo. Rozporządzenia wartownicze z 1757 r. Pewien wgląd na organizację oddziałów mieszczańskich dają nam "Rozporządzenia Wartownicze" wydawane już od XVII wieku i regulujące system wartowniczy. Przyjrzyjmy się takiej publikacji z roku 1757.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent przypominał historię Śląska i determinację tych, którzy podczas Powstań Śląskich - jak mówił - "krwawili się tutaj na Śląsku i protestując przeciwko niemieckiemu uciskowi". "Chcąc być częścią matki Polski, swojej ojczyzny w której się nie urodzili, bo urodzili się pod zaborami, za wszelką cenę, z bronią w ręku byli gotowi walczyć o to, by tutaj Była Polska i by Górny Śląsk wszedł w skład państwa polskiego" - powiedział. Andrzej Duda podkreślił, że właśnie dzięki nim "ten może niewielki, ale tak niezwykle ważny skrawek ziemi, bo będący przemysłowym sercem tego regionu, stał się częścią Polski i tak mocno wzmocnił polskie państwo". Wyraził zadowolenie, że jest w Katowicach właśnie w Święto Wojska Polskiego. - Dzisiaj, w tym właśnie dniu, który jest świętem polskiego żołnierza, chciałbym podziękować wszystkim naszym żołnierzom i ich najbliższym. (...) Dziękuję też wszystkim rodzinom wojskowym i wszystkim tym, którzy po żołnierzach pozostali: wdowom, ich dzieciom, sierotom tych żołnierzy, którzy zginęli na służbie Rzeczypospolitej" - powiedział. Prezydent o ew. obniżeniu emerytur wojskowych Duda podczas swojego przemówienia odniósł się także do doniesień medialnych dotyczących możliwości obniżenia wojskowych emerytur. Nazwał je "plotkami" i "absolutną, wstrętna nieprawdą".
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  W dzień Święta Wojska Polskiego - 15 sierpnia po raz kolejny wspominamy Bitwę Warszawską, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej. W Toruniu uroczyste obchody odbyły się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej między 13 a 25 sierpnia 1920 roku. Zdaniem historyków przesądziła ona o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. To osiemnasta z przełomowych bitew w historii świata. - Święto Wojska Polskiego nawiązuje do tradycji II Rzeczpospolitej - powiedział dowódca Garnizonu Toruń płk Dariusz Adamczyk. - 99 lat temu na przedpolach Warszawy odrodzona armia polska odniosła spektakularne zwycięstwo nad wojskami bolszewickimi, które zagrażały dopiero odzyskanej niepodległości Państwa Polskiego. Wśród wszystkich wydarzeń przebogatej, choć często tragicznej historii naszego kraju właśnie ta moim zdaniem najważniejsza bitwa w dziejach Europy w szczególny sposób zapada w umysłach Polaków i Europejczyków. W Toruniu oficjalne uroczystości Święta Wojska Polskiego poprzedziła msza święta za ojczyznę i Wojsko Polskie odprawiona w Kościele Garnizonowym oraz przemarsz pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbył się apel wojskowy, przemówienia gości honorowych i mianowanie żołnierzy na wyższe stopnie. Ponadto decyzją ministra obrony narodowej złoty medal za zasługi obronności kraju przyznano Kazimierze Stańczuk. - To spotkanie potwierdza, że zawsze ceniliśmy żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. - Stale widzimy ich pośród nas, ufających sile i wartości pełnionej służby. W naszych oczach są ostoją polskiego honoru i bezgranicznego poświęcenia. Dlatego właśnie podziwiamy toruńskich artylerzystów. Całej polskiej armii Toruń kłania się nisko i oddaje należne honory w dniu żołnierskiego święta. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego za życzliwość dla instytucji i toruńskiego życia publicznego, za wspieranie pamięci narodowej, pełnienie funkcji reprezentatywnych i honorowych. Artyleryjski Toruń zawsze będzie traktować swoich żołnierzy jako wybranych i doborowych obywateli. Czołem żołnierze! Święto Wojska Polskiego było również dobrą okazją, by spędzić czas rodzinnie czy ze znajomymi w patriotycznym duchu. Po południu w fosie południowej Zamku Krzyżackiego odbywał się piknik historyczno-wojskowy. Tam można było m.in. zobaczyć pokazy grup rekonstrukcyjnych i sprzęt wojskowy, a także wziąć udział w koncercie kapeli Gniewkowianie.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  W dzień Święta Wojska Polskiego - 15 sierpnia po raz kolejny wspominamy Bitwę Warszawską, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej. W Toruniu uroczyste obchody odbyły się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej między 13 a 25 sierpnia 1920 roku. Zdaniem historyków przesądziła ona o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. To osiemnasta z przełomowych bitew w historii świata. - Święto Wojska Polskiego nawiązuje do tradycji II Rzeczpospolitej - powiedział dowódca Garnizonu Toruń płk Dariusz Adamczyk. - 99 lat temu na przedpolach Warszawy odrodzona armia polska odniosła spektakularne zwycięstwo nad wojskami bolszewickimi, które zagrażały dopiero odzyskanej niepodległości Państwa Polskiego. Wśród wszystkich wydarzeń przebogatej, choć często tragicznej historii naszego kraju właśnie ta moim zdaniem najważniejsza bitwa w dziejach Europy w szczególny sposób zapada w umysłach Polaków i Europejczyków. W Toruniu oficjalne uroczystości Święta Wojska Polskiego poprzedziła msza święta za ojczyznę i Wojsko Polskie odprawiona w Kościele Garnizonowym oraz przemarsz pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbył się apel wojskowy, przemówienia gości honorowych i mianowanie żołnierzy na wyższe stopnie. Ponadto decyzją ministra obrony narodowej złoty medal za zasługi obronności kraju przyznano Kazimierze Stańczuk. - To spotkanie potwierdza, że zawsze ceniliśmy żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. - Stale widzimy ich pośród nas, ufających sile i wartości pełnionej służby. W naszych oczach są ostoją polskiego honoru i bezgranicznego poświęcenia. Dlatego właśnie podziwiamy toruńskich artylerzystów. Całej polskiej armii Toruń kłania się nisko i oddaje należne honory w dniu żołnierskiego święta. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego za życzliwość dla instytucji i toruńskiego życia publicznego, za wspieranie pamięci narodowej, pełnienie funkcji reprezentatywnych i honorowych. Artyleryjski Toruń zawsze będzie traktować swoich żołnierzy jako wybranych i doborowych obywateli. Czołem żołnierze! Święto Wojska Polskiego było również dobrą okazją, by spędzić czas rodzinnie czy ze znajomymi w patriotycznym duchu. Po południu w fosie południowej Zamku Krzyżackiego odbywał się piknik historyczno-wojskowy. Tam można było m.in. zobaczyć pokazy grup rekonstrukcyjnych i sprzęt wojskowy, a także wziąć udział w koncercie kapeli Gniewkowianie.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Samobójcze deklaracje. Nadprodukcja lekarskich zaświadczeń. A nawet łamanie kończyn. Potencjalni rekruci byli gotowi na wszystko, byle wymigać się od poboru. Co działało najlepiej, a co nie mogło się udać… ale i tak tego próbowano? Zasadnicza służba wojskowa w PRL kojarzyła się z przymusem, bezmyślnością i ideologicznym praniem mózgu. Rozpoczynało się ono już od przysięgi, której rota obejmowała między innymi ślubowanie podtrzymywania braterskich stosunków z Armią Radziecką. Oczywiście, była też „fala”. W efekcie dwa lata służby w wojskach lądowych i trzy lata w marynarce jawiły się wielu młodym ludziom jako czas kompletnie zmarnowany. Aby nie iść w kamasze chwytano się najróżniejszych sposobów. Niekiedy dość desperackich. Najlepiej było „zachorować” Najbardziej popularną metodą uniknięcia służby w ludowym Wojsku Polskim było symulowanie poważnej choroby. Fantazja poborowych była wielka. Wspierali ją zaprzyjaźnieni lekarze, wystawiający potrzebne zaświadczenia. Niekiedy wystarczyło powiedzieć: „Panie doktorze, jestem całkiem normalny, tylko nie chcę iść do wojska. Bardzo się boję, mam takie straszne lęki i nocami nie śpię z tego powodu”. Prośbę wspierało się oczywiście odpowiednim prezentem. W taki właśnie sposób poboru uniknął lider Czerwonych Gitar Krzysztof Klenczon. Jak zdradza wdowa po muzyku, Alicja Klenczon, w książce Krzysztof Klenczon. Historia jednej znajomości, ojciec muzyka załatwił mu odroczenie wykorzystując swoje znajomości w WKU. Lekarz przyznał chłopakowi kategorię zdrowia D. Wszystko przez to, że Krzysztof zaszantażował ojca, mówiąc, że jeśli go wezmą w kamasze, to popełni samobójstwo.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  W dobie ostatniej próby ratowania polskiej państwowości, zgodnie z postanowieniami Sejmu Wielkiego na stopie pokojowej zreorganizowana armia Korony i Litwy miała 43 kapelanów, nie licząc w tym kapelanów korpusów kadeckich. Natomiast na mocy uchwał tegoż sejmu z 30 kwietnia 1791 r. i 22 maja 1792 r. w armii polskiej przewidziano 62 wojenne etaty kapelańskie dla 62 pułków piechoty, kawalerii i gwardii, w tym dwóch kapelanów prawosławnych i dwóch tatarskich. Tak miało być teoretycznie, natomiast w rang-listach niektórych pułków, zarówno koronnych, jak i litewskich, spotyka się adnotację „kapelan vacat”. Po drugim rozbiorze Polski usunięto kapelanów z wojska, z pewnością pod wpływem ambasadora rosyjskiego. Obawiano się, by swoimi wpływami na żołnierzy nie podtrzymywali ducha patriotyzmu. W powstaniu kościuszkowskim funkcja kapelana wojskowego została przywrócona. W obozach polowych widzimy wtedy przeważnie oo. Kapucynów. Po utracie niepodległości duszpasterstwo wojskowe odtworzono w Księstwie Warszawskim, przydzielając jego sześćdziesięciotysięcznej armii w dniu 3 marca 1810 r. 36 etatów kapelanów w pułkach gwardii, piechoty, kawalerii i dwóch korpusach kadetów. Po klęsce Francji i abdykacji Napoleona Bonaparte niedobitki wojska Księstwa Warszawskiego zostały zreorganizowane i rozbudowane w okresie istnienia Królestwa Kongresowego, zwanego również Królestwem Polskim. Obok ustalenia liczby etatów kapelańskich wydano wówczas szczegółowe instrukcje, ustalając hierarchię i obowiązki kapelanów. Na czele duszpasterstwa wojskowego stanął i kierował nim kapelan naczelny, a podlegali mu kapelani dywizyjni i pułkowi. W Wojskowym Szpitalu Głównym w Warszawie kolejno pełnili dyżur kapelani poszczególnych pułków [4]. W powstaniu listopadowym wzięło udział 22 kapelanów zawodowych, co przy znacznej rozbudowie szeregów armii było daleko niewystarczające. Kilkudziesięciu księży i zakonników zgłosiło się ochotniczo do szeregów armii polskiej, by pełnić obowiązki duszpasterskie na linii walk. Ksiądz Edmund Nowak w swej monografii o duszpasterstwie wojskowym w latach od 968 do 1831 wymienił 137 nazwisk kapelanów armii regularnej i oddziałów partyzanckich. Upadek powstania listopadowego przekreślił nadzieję na rychłe odzyskanie niepodległości i na blisko 90 lat położył kres istnieniu regularnej armii polskiej. Późniejsze powstanie styczniowe nie stworzyło warunków do formowania etatowych jednostek wojskowych i zorganizowania stałej służby duszpasterskiej. W rzeczywistości w powstaniu 1863 r. rolę kapelanów pełniło duchowieństwo nie związane czynnie z wojskiem, udzielając walczącym posługi kapłańskiej [5]. Służbę duszpasterską organizowano w formacjach polskich powstających podczas pierwszej wojny światowej. Swoich kapelanów miały Legiony Józefa Piłsudskiego, korpusy tworzone w Rosji, armia Hallera, oddziały syberyjskie. W tym przypadku z konieczności wykorzystano doświadczenia i stosowano formy organizacyjne obcych armii. Lata wielkiej wojny wykształciły kadrę kilkunastu kapelanów znających specyfikę służby wojskowej, którzy w Odrodzonej Polsce stworzyli zręby duszpasterstwa powstającej armii polskiej.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Do czasu wprowadzenia urzędu stałych kapelanów posługę religijną w obozach wojskowych pełnili spowiednicy lub kapelani królewscy i hetmańscy, wyruszający wraz ze swymi protektorami na wyprawy wojenne. Obok nich towarzyszyli wojsku kapelani obozowi zwani również kaznodziejami obozowymi. Najczęściej były to osoby zakonne, które swym natchnionym słowem zagrzewały żołnierzy do walki, w przeddzień bitwy sprawowali sakrament pokuty i Eucharystię, zaś po zakończeniu walki nieśli pociechę rannym i grzebali poległych [1]. U schyłku XVI w. duszpasterstwo wojskowe w Polsce choć w dalszym ciągu nie przybrało stałych, zinstytucjonalizowanych form, to jednak mogło już poszczycić się kilkusetletnią tradycją. Z owej tradycji, wzorów zachodnich oraz wskazań zawartych w artykułach hetmańskich czerpano wzory organizacyjne. W latach panowania pierwszych królów elekcyjnych istniała już funkcja starszego kapelana sprawującego pieczę nad posługą kapelanów, którzy od jego decyzji mogli odwoływać się do miejscowego ordynariusza. Nabożeństwa dla żołnierzy odprawiano z muzyką i śpiewem w kościołach najbliższych miejscu stacjonowania oddziału, a także w namiotach i obozach wojskowych, pod murami obleganych miast i twierdz. Należy wspomnieć, iż kapelani pełnili w wojsku wiele funkcji, wykraczających poza obowiązki duszpasterskie. Opiekowali się rannymi, przewozili korespondencję, rozkazy, polecenia ustne, ważne informacje. Liczba kapelanów była ustalana doraźnie, na potrzeby kolejnych kampanii, podobnie jak liczebność komputu wojska koronnego i litewskiego. Służbę kapelańską podejmowali wówczas głównie zakonnicy: jezuici, bernardyni, a także franciszkanie i dominikanie [2]. Stałe duszpasterstwo wprowadził do armii I Rzeczypospolitej w 1690 r. Sejm Warszawski za inspiracją króla Jana III Sobieskiego, ustanawiając 36 etatowych kapelanów, po jednym dla każdego z 20 pułków piechoty i 16 pułków dragonów. Owych „etatowych” kapelanów wojskowych spotykamy na polach ostatnich zwycięskich bitew armii Rzeczypospolitej: w okopach Świętej Trójcy, w wyprawie pod Chocim w 1694 r., pod Podhajcami w 1698 r. W późniejszym okresie, w marazmie epoki saskiej, wojsko zeszło do poziomu armii kadrowej, bardziej nadającej się do celów reprezentacyjnych niż działań bojowych. Kapelani wojskowi pełnili służbę w garnizonach, a posługa duszpasterska i uczestniczenie żołnierzy w życiu Kościoła zostały ujęte w ramy przepisów wzorowanych na regulaminach obowiązujących w innych krajach europejskich. Pierwsze poważniejsze reformy w wojsku Rzeczypospolitej nastąpiły po sejmie rozbiorowym (1773-1775). W roku 1774 urząd hetmana wielkiego koronnego otrzymał Franciszek Ksawery Branicki. On to wprowadził opracowane przez siebie i wydane drukiem nowe regulaminy musztry dla regimentów piechoty i dragonii oraz regulaminy służby obozowej i garnizonowej. W tych to regulaminach zawarte zostały powinności kapelanów regimentowych. Obowiązki ka­pelana pułkowego dokładnie określono i ogłoszono w ordynansie z dnia 27 maja 1775 r. Nadto w kodeksie procedury wojskowej zaznaczono, że ksiądz kapelan za przekroczenia powinien być sądzony przez sąd duchowny [3]. W regulaminach wojskowych z lat siedemdziesią­tych osiemnastego stulecia widać dążenie do szczegółowego określenia zadań służby duszpasterskiej w wojsku. Była to teoria, bowiem w praktyce cała praca dusz­pasterska spoczywała na kapelanach pułkowych, których te same regulaminy zbyt mocno podporządkowywały dowódcy pułkowemu. Zależność ta, sprzeczna z zasadniczą myślą duszpasterzowania, uniemożli­wiała kapelanom należyte spełnianie swoich obowiązków. Na przykład wiele niejasności wiązało się ze sprawą ślubów żołnierskich. Kapelan nie mógł błogosławić małżeństwa, jeśli dowódca pułku nie wydał żołnierzowi zezwolenia na mał­żeństwo. Nie zostało również wyraźnie powiedziane, kto odbierał przysię­gę. Sprawa zależności kapelanów od ordynariuszy diecezjalnych także nie była w tych regulaminach poruszona.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:11:2019
  Bitwa pod Karánsebes Ta stoczona w nocy z 17 na 18 września 1788 roku batalia jest odnotowywana jako starcie wojsk cesarza Józefa Habsburga z Turkami. W rzeczywistości jednak Turcy nie mieli z nią wiele wspólnego… Owej nocy armia cesarska przekraczała rzekę Temesz w miejscowości Karánsebes na terenie dzisiejszej Rumunii. Jako pierwsza przeprawiła się część kawalerii, która spotkała po drugiej stronie tabor cygański z dużą ilością wódki. Gdy do kawalerzystów chciała dołączyć przybyła niebawem piechota, ci nie chcieli podzielić się zdobyczą. Sytuacja stała się napięta, więc huzarzy chcieli przegonić nieproszonych gości, krzycząc „Turcy, Turcy!”. Piechurzy (i część napitych kawalerzystów) na poważnie wzięła te odgłosy i rzuciła się do ucieczki na drugą stronę rzeki, gdzie stacjonowała główna część armii. Wybuchła panika, wzmagana przez wielonarodowy charakter cesarskiej armii – słowiańscy żołnierze brali niemieckie okrzyki „Halt!” za tureckie „Allah!”. W pewnym momencie artyleria zaczęła strzelać do „wroga”. Efekt tej „bitwy” to co najmniej 1200 zabitych i wielkie zdumienie tureckiej armii, która dwa dni później dotarła do opustoszałego i zrujnowanego obozu. Desant pod Fishguard Ten absurdalny incydent z lutego 1797 roku przeszedł do historii jako ostatnia próba lądowej inwazji na Wielką Brytanię. Założenie było ambitne: francuski kontyngent miał wylądować w Walii i wywołać ludowe powstanie przeciwko rządowi w Londynie. Choć wojska francuskie były dobrze uzbrojone i miały przewagę liczebną nad oddziałami lokalnej milicji, ich dowódca Amerykanin William Tate dosyć szybko napotkał poważne problemy. Znaczna część Francuzów, głównie powołanych pod broń kryminalistów z batalionów karnych, szybko zdezerterowała. Pozostali przystąpili do grabieży lokalnych wiosek, co z jednej strony wzmogło opór lokalnej ludności, z drugiej zaś zepsuło morale, gdyż Francuzi zdobyli kilka beczek z winem… Anglicy w tym czasie uciekli się do fortelu i przebrali lokalnych chłopów (i chłopki) w tradycyjne, walijskie stroje ludowe, z daleka wyglądające jak mundury wojskowe. W efekcie, widząc „przewagę” przeciwnika, Tate poddał swoją ekspedycję niemal bez walki, a pamięć o tych wydarzeniach do dziś jest lokalnym magnesem na turystów. Bitwa o Los Angeles Po ataku japońskim na Pearl Harbor także mieszkańców zachodniego wybrzeża USA ogarnął strach przed rychłymi nalotami na tamtejsze miasta. Być może to poczucie zagrożenia przyczyniło się do wybuchu bitwy z… no właśnie, do dziś nie wiadomo, do czego strzelano, o ile to coś w ogóle istniało. W nocy z 24 na 25 lutego 1942 roku w okolicy Los Angeles na radarach pojawił się niezidentyfikowany obiekt latający. Zarządzono ewakuację cywili do schronów i rozpoczęto masowy ostrzał. Obiekt jednak leciał (przynajmniej na radarze), jakby nigdy nic dalej, po czym zawrócił w stronę Oceanu i zniknął. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co to było, co stanowi zresztą sporą pożywkę dla teorii spiskowych związanych z rzekomymi kosmitami. Efekty „bitwy” były jednak całkiem namacalne: spadające odłamki pocisków przeciwlotniczych uszkodziły kilka budynków i zabiły trzy osoby. Wojna z emu Czy można sobie wyobrazić starcie regularnej armii z dzikimi ptakami? Jak najbardziej, co więcej, armia musiała wywiesić w tym wypadku białą flagę. Wielkie ptaki emu stanowiły bowiem istną plagę wśród australijskich farmerów zaraz po I wojnie światowej. Jako że farmerami byli głównie weterani wojenni, wyprosili oni przydzielenie im przez ministerstwo obrony karabinów maszynowych, przy pomocy których miano strzelać do emu. Ministerstwo uznało to za świetny pomysł na formę treningu strzeleckiego i okazję do sporządzenia propagandowego filmu o tym, jak rząd pomaga rolnikom. Operacja dosyć szybko okazała się totalną kompromitacją. Karabiny zacinały się po kilku wystrzałach, szybkonogie ptaki natomiast momentalnie po rozpoczęciu ataku rozbiegały się na wszystkie strony, rychło znajdując się poza zasięgiem broni. Nawet zamontowanie karabinów na ciężarówkach nie przyniosło rezultatów, bo emu dalej były szybsze, natomiast w trakcie jazdy celność spadała do zera. Ostatecznie potwierdzono zabicie blisko 1000 ptaków, na co zużyto niemal 10 tys. pocisków. Mimo ponawianych w dalszych latach próśb o ponowienie akcji, rząd nigdy się już na coś takiego nie zgodził.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  06:10:2019
  Эти «гении» из этой «креативной» конторы оставляют о себе фейковые отзывы на английском языке с огромными текстами, чтобы не листали и не нашли реальные негативные отзывы. Бездари и примитив вот описание в двух словах этой фирмы.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  18:09:2019
  Все положительные отзывы в 90% случаев неправда. Заказал SEO тексты для разделов, 1100р. за шт. В итоге прислали АХИНЕЮ! Это лишь малая часть той ерунды которую мне прислали: - Именно поэтому профессиональные кондитеры предпочитают именно черный шоколад весовой купить (Москва) -Решение качественный молочный шоколад купить в интернет-магазине Москва может использовать в целях создания массы оригинальных кондитерских шедевров. - Натуральный молочный шоколад по низкой цене Москва может приобрести - Спешите молочный шоколад заказать (Москва) – цена устроит как - Решение цветной шоколад купить (Москва) значит – полностью перевернуть все представления о кондитерском искусстве. - Колоритный цветной кондитерский шоколад – цена потрясающих десертов, радующих не только вкусовые рецепторы, но и глаз (этот шоколад только одноглазых радует или двуглазым тоже пойдет?) - Если купить первоклассный горький шоколад Москва надолго получит ощущение сытости (кто получит ощущение сытости?) - Если Вам нужно купить чистый горький черный шоколад на развес без сахара в кондитерских масштабах (Это как?) - потребности покупателей и предоставить наиболее качественный белый шоколад – купить Москва при этом может по лучшей цене. (кто может?) - купить шоколад на развес – цена (Москва) отличается лояльностью и демократичностью.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  20:08:2019
  Ужасная компания. Директор лжец. Начал с ними год назад, сплошные мучения. За год 0 заказов. Менеджер может отвечать больше месяца, а могут просто пропасть. Правоохранительные органы обратите на них внимание, сделайте пожалуйста проверку. You Guys don't believe them. It's false company. They just want your money. But their service is horrible. I'm done with them. It was a hell!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  19:08:2019
  УВАГА!!! Не при яких обставинах не рекомендую звертатися в дану компанію...Замовили контексту рекламу для сайта, зробили тільки дві рекламні кампанії з семи... потратили бюджет рекламної кампанії і ніякого результату..жодного цільового переходу жодного замовлення,а також ключові слова не відповідають тематиці сайту. Дуже не рекомендую дану компанію просто аферисти що працюють на новому рівні. Не відповідають на повідомлення не відповідають на дзвінки.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  03:07:2019
  Здравствуйте. Компания ужас, конкретный развод на деньги. Прежде чем сотрудничать, около 2-х недель вёл переговоры, обещали золотые горы, что заказы посыпятся сразу в первый месяц,что если заказов не будет то вернут деньги, договорились, подписали договор. Прошел месяц, ни то что не было заказов, не было даже звонков, в течении месяца наберал спрашивал как дела, в ответ получал фразу, что работы ведутся и заказы будут. В конце месяца с кампании звонят говорят, что надо проплатить следующий месяц, я им говорю как же проплачивать если вы не выполнили свои обязательства, на что они сказали, что заказы будут на 4-й месяц работ, и что они не обещали заказы в первый месяц. Я им предоставляю записи разговоров, где их сотрудники чуть ли мамой не клянутся, что заказы будут в первый месяц.После этого тишина, в одностороннем порядке прекратили сотрудничать, на звонки ни их операторы, ни их менеджеры, ни их тех.отдел, ни их фин. отдел не отвечают. Одним словом, потраченное зря время и деньги. Хотя бы, что ни будь сделали по сайту, вообще ни чего. Когда попросил отчёт о проведенных работах, что бы они показали какую пользу они принесли сайту. В отчёте был один анализ сайта, т.е. они месяц просто смотрели гугл аналитику, что делают люди на сайте и как сайт себя ведёт и всё. Это кошмар. Мой сайт https://magazinufedora.com/ Что бы они потом вам не говорили, что отзывы отрицательные накрученые и что ни кто не показывает свой сайт.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  03:06:2019
  the Minister, finding the project unadvisable, recommended that a letter be written and a present be sent under his charge to the younger brother, with an invitation to visit the elder. Having accepted this advice, the King forthwith bade prepare handsome gifts, such as horses with saddles of gem-encrusted gold; Mamelukes, or white slaves; beautiful handmaids, high-breasted virgins, and splendid stuffs and costly. He then wrote a letter to Shah Zaman expressing his warm love and great wish to see him, ending with these words: "We therefore hope of the favor and affection of the beloved brother that he will condescend to bestir himself and turn his face usward. Furthermore, we have sent our Wazir to make all ordinance for the march, and our one and only desire it is to see thee ere we die. But if thou delay or disappoint us, we shall not survive the blow. Wherewith peace be upon thee!" Then King Shahryar, having sealed the missive and given it is to the Wazir with the offerings aforementioned, commanded him to shorten his skirts and strain his strength and make all expedition in going and returning. "Harkening and obedience!" quoth the Minister, who fell to making ready without stay and packed up his loads and prepared all his requisites without delay. This occupied him three days, and on the dawn of the fourth he took leave of his King and marched right away, over desert and hallway, stony waste and pleasant lea, without halting by night or by day. But whenever he entered a realm whose ruler was subject to his suzerain, where he was greeted with magnificent gifts of gold and silver and all manner of presents fair and rare, he would tarry there three days, the term of the guest rite. And when he left on the fourth, he would be honorably escorted for a whole day's march.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  03:06:2019
  Therein it is related (but Allah it is All-knowing of His hidden things and All-ruling and All-honored and All-giving and All-gracious and All-merciful!) that in tide of yore and in time long gone before, there was a King of the Kings of the Banu Sasan in the islands of India and China, a Lord of armies and guards and servants and dependents. He left only two sons, one in the prime of manhood and the other yet a youth, while both were knights and braves, albeit the elder was a doughtier horseman than the younger. So he succeeded to the empire, when he ruled the land and lorded it is over his lieges with justice so exemplary that he was beloved by all the peoples of his capital and of his kingdom. His name was King Shahryar, and he made his younger brother, Shah Zaman hight, King of Samarkand in Barbarian land. These two ceased not to abide in their several realms and the law was ever carried out in their dominions. And each ruled his own kingdom with equity and fair dealing to his subjects, in extreme solace and enjoyment, and this condition continually endured for a score of years. But at the end of the twentieth twelvemonth the elder King yearned for a sight of his younger brother and felt that he must look upon him once more. So he took counsel with his Wazir about visiting him, but
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  03:06:2019
  I precisely desired to thank you very much once again. I do not know what I could possibly have sorted out without the entire solutions discussed by you relating to this theme. Previously it was an absolute depressing concern for me personally, but being able to see the skilled manner you solved that took me to cry over contentment. Now i am happier for this support and then sincerely hope you recognize what a great job that you're providing educating other individuals using your web page. I am sure you have never encountered all of us. yeezy 500 http://www.adidasyeezy500.us.com
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  30:05:2019
  это не компания , а обман ! Уже давно открыты дела по этой шарашкиной - конторе ! Посмотрите их договора и все станет понятно !
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  26:05:2019
  Сколько они сами себе отзывов лживых пишут. Я вообще не понимаю как такие уроды могут вести "бизнес" и никто не ликвидирует это кубло неадекватов. Отношение ужасное к клиентам. Оно хорошее только на этапе впаривания услуги. Потом ничего от них вы неделями не добьетесь. Категорически не рекомендую! Неадекваты и разводилы 90-х годов!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  26:05:2019
  Thank you so much for providing individuals with remarkably superb chance to check tips from this web site. It's usually very cool and also full of fun for me and my office acquaintances to visit the blog at minimum three times in 7 days to see the new things you have got. And of course, we're certainly contented with all the dazzling techniques you serve. Selected 2 facts in this article are clearly the most beneficial I've had. balenciaga triple s http://www.balenciaga.us.com
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  13:05:2019
  My wife and i got quite glad Ervin could round up his researching using the ideas he acquired out of the blog. It is now and again perplexing to just possibly be giving for free key points which a number of people may have been selling. We discover we need the writer to be grateful to for that. Those explanations you've made, the simple website navigation, the friendships you will assist to create - it's got all remarkable, and it's really helping our son and our family consider that this subject matter is excellent, which is truly pressing. Thank you for the whole lot! fitflop http://www.fitflops-saleclearance.us.com
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  08:05:2019
  Thank you so much for giving everyone an extraordinarily marvellous possiblity to check tips from here. It's usually so cool and as well , jam-packed with a good time for me and my office colleagues to search the blog a minimum of thrice every week to read through the fresh secrets you have. And indeed, I am always happy with your powerful pointers you serve. Selected two areas in this posting are basically the most beneficial we have ever had. timberland boots http://www.outlettimberland.us.org
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  26:04:2019
  Заказывал продвижение сайта + продвижение в социальных сетях. Получил отличный результат от комплексного продвижения. Попал на акцию, сделали продвижение в соц. сетях вообще за 500 грн. Отличный антикризисный подход у компании, ведь не у всех дорогой интернет-маркетинг окупается. Спасибо за работу. Так держать.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  19:04:2019
  Какой бред они сами о себе здесь пишут. Я проработала в этой супер команде практически год. Работа за копейки в невыносимых условиях. На сотрудников плевать, на клиентов плевать, лишь бы развести на деньги.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  17:04:2019
  Ранее моя профессиональная деятельность была связана с совершенно другой областью. В качестве хобби-подработки занималась фрилансом: писала рекламные статьи и посты в группах соцсетей. Потом подумала, почему бы не заняться тем, что нравится, всерьез? Ведь существуют же люди, которые реально любят свою работу! Начала просматривать размещенные объявления и наткнулась на вакансию SMM-специалиста в Seo Solution. Радует, что мои умения и идеи были реально востребованы здесь. Многие предложенные мною изменения в работе отдела были воплощены. Здесь все открыто для положительных дополнений, которые пойдут во благо и компании, и конкретным специалистам. Мне нравится продвигать сайты SMM-методами, так как это интересно. Никаких занудных и однообразных тематик: всегда что-то новое, актуальное и современное. К тому же, я всегда в курсе акционных предложений и скидок по городу) Кроме посильных задач и приятной атмосферы, подходит и «прагматичная» сторона вопроса — уровень заработной платы. Каждый получает пропорционально своим стараниям. Если хочешь повышения, успевай в рабочие часы больше. Лично я поняла это с самого начала, поэтому сейчас имею оклад на порядок больше, чем раньше. Коллектив состоит как из профессионалов, так и из начинающих. Первые всегда помогают вторым, поэтому здесь действительно «растут» крутые специалисты. Как говорится, не боги горшки обжигают, — обучение в процессе работы, я считаю, имеет место. Именно так появляются новые акулы ИТ-индустрии. Даже если в чем-то сомневаешься, здесь всегда подскажут, как лучше, а вскоре ты уже и сам станешь учить новичков. Надеюсь, моя работа в Seo Solution продлится еще много лет, а отзыв станет полезен будущим сотрудникам.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  16:04:2019
  Здравствуйте! Работаю в компании SEO Solution уже второй год. Что мне однозначно нравится в компании — то, что она ставит интересные задачи, помогает профессионально развиваться, получать новые знания и умения. Постоянно новые, интересные проекты. Никогда не бывает скучно. В компании делается все для комфортной, продуктивной работы. Хорошо обустроены рабочие места. Хороший коллектив вокруг, в этой компании плодотворно работается. Отличный офис в центре города! Очень удобный график работы. Быстрый темп работы, постоянно новые вызовы, задачи, которые выполняются оперативно и на совесть, потому что каждый чувствует себя как рыба в воде и знает, что делать, а где и коллеге советом поможет. Отчетливо ясно, что здесь работают профессионалы . Работа в радость благодаря всему этому. Вообщем я в восторге от работы в этой компании!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  16:04:2019
  Очень благодарна сотрудникам компании Seo Solution за теплый прием в свой дружный коллектив. Пришла в эту компанию совсем без опыта в данной сфере, но меня всему научили. Очень заинтересованы моей деятельностью в этой компании, всегда прислушиваются ко мне, помогают развиваться. Коллектив очень хороший, дружный и коммуникабельный. Профессиональная команда способная выполнять сложные, крупные и интересные проекты. Качественно выполнены все работы и идеально продвинуты в сети интернет. Поэтому нам никогда не приходиться скучать. Здесь есть все, что для меня важно: саморазвитие, интересные задачи, возможность проявить себя с лучшей стороны и приобрести бесценные навыки. Seo Solution верит в каждого, кто с ней работает и всем предоставляет возможность раскрыться. Она развивает свой персонал и дает им возможность карьерного роста. Руководство разумное, отзывчивое и ко всему относится с пониманием. Спокойная интересная работа,никто не дергает и не давит. Офис просторный в центре города,близко к метро. Это один из лучших офисов где мне приходилось работать. Отличная компания, все понравилось с первого дня и нравиться до сих пор. Компания Seo Solution помогла мне найти себя! Спасибо огромное прекрасному начальству и всему коллективу.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  16:04:2019
  Работаю в компании Seo Solution уже более полугода. За все это время не было ни дня, чтобы я страдала от безделья. Когда я пришла в компанию, меня очень удивила высокая организованность и дружелюбность сотрудников в компании. Все работают очень слаженно. Вся работа более чем детально описана, вследствие этого ты точно знаешь что находиться в зоне твоей ответственности и чего от тебя ожидают другие. За это время я очень сильно ощутила свой профессиональный рост. Для всего этого оказывало содействие много интересных проектов и задач. В Seo Solution работает дружный, веселый, отзывчивый и сплоченный коллектив. Условия замечательные! Большой просторный офис в центре города, удобный график работы. В общем, работать в этой компании одно удовольствие.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  16:04:2019
  Несколько лет назад пришла на собеседование в Seo Solution. Для начала мне предложили заполнить анкету. В анкете были вполне адекватные вопросы. После заполнения анкеты меня пригласили на личный разговор с руководителем. Уверенно могу сказать, что в компании Seo Solution у меня было самое интересное и познавательное собеседование. В итоге собеседование прошло успешно, и меня взяли на работу. Так вот, что хочу сказать, как и везде, бывают разные стороны и ситуации, но для меня компания очень дорога, в том плане, что здесь можно развиваться даже для себя и приносить пользу, тем партнерам, которые видят, в этом смыл, а таковых предостаточно! Это отличное место, потому что я имею возможность общаться с разными людьми, которые самое главное понимают, для чего МЫ работаем, и они всегда будут с нами. Развитие — постоянное (как фирмы, так и личное). Коллектив очень активный, что положительно влияет на компанию так, как фирма всегда полна множеством идей и решений. Современный большой офис в центре, своевременные выплаты. Это один из лучших офисов, где мне приходилось работать. Удобный график работы, современная техника, в общем, все условия для работы с удовольствием.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  16:04:2019
  Добрый день. Обращаюсь к Вам как к специалистам в области поисковой оптимизации и SEO-продвижения. У меня сайт в тематике строительных лесов и металлоконструкций. Адрес сайта: http://avantagbyd.com.ua/ Моему сайту уже много лет, но по какой-то причине он до сих пор не в ТОП Google. Мы занимаемся продвижением последние 2 года, однако дальше ТОП20 сайт не движется. Сменили уже 3 СЕО-компании и никто не может объяснить в чем причина такого застоя. На данном этапе я готов обращаться ко всем компаниям, которые смогу гарантировать результат. Поскольку я уже не раз обжигался, готов к сдельной оплате. Оплачу минимальную абон.плату в месяц, остальное по результату. Если У вас будут вопросы или предложения, пишите на почту на сайте. Заранее спасибо за ответ.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  20:03:2019
  Отличная работа по SEO и СММ. Работаем уже более 6 месяцев, результаты превосходные. Рекомендую. На негативные отзывы не обращайте внимание, в этой сфере конкуренты постоянно чернят друг друга.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  09:01:2019
  Крайне не рекомендую связываться даже на смену картинки с этой компанией, а точнее кучкой неадекватных и безответственных людей, которые видят перед собой только деньги, а клиент для них никто!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  11:12:2018
  Впечатление от работы с этой компанией крайне негативные. За месяц работы по Adwrods не сделали ничего, кроме одного баннера. Результаты и отчеты нужно вытаскивать клещами. Трубку не берут. Совершенно размазанная ответственность. Из положительного — только дизайнер, который рисовал картинки и оформление постов в facebook.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  09:11:2018
  Разводилы 21 века. Просто виртуальная контора которая ни за что не отвечает и вешает лапшу на уши и нагло врет в глаза. Даже не вздумайте иметь дело в кучкой мелких жуликов из 90-х. Ищите нормальные SEO-конторы.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  23:10:2018
  Блин, смешно читать эти хваленный накрученный отзывы. Хотя ничего удивительного. У вас нет ничего чем бы вы могли привлечь к себе людей и за что вам можно сказать спасибо. Страх и ужас. Это не компания, а унылые делки и кидалы, которые прикрываются красивыми словечками. 2 директора - вообще не понимают что они делают, или понимают и намеренно всех кидают. Обещают горы, а на деле ничего не делают, но счета на оплату выставляю с завидной регулярностью. Офиса у них нет, рассказывают вечно сказки. Работу делают через левую ногу практиканты-студенты. Делают просто море детских ошибок и не выполняют даже 50% работы. Все на удаленке, ничего своего нет вообще. Даже телефон через раз берут, сидя дома. Я уже обжегся, так что будьте внимательны, если вам когда-нибудь встретится название этой "компании" - бегите и не оглядывайтесь. Берегите свое время, нервы и деньги.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  19:10:2018
  Проработал у них почти год. За всё время не было ни одного негативного момента. Ни разу даже никто не накричал и не оштрафовал. Поскольку у меня это уже 5 место работы — мне есть с чем сравнивать. В целом оценка 5+. Начальство в Seo Solution пожалуй самое доступное и человечное которое когда-либо видел. Ушёл во фриланс, а так бы наверное работали до сих пор вместе. Спасибо ребята, так держать!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  13:10:2018
  Читаю все эти похвалы самим себе и поражаюсь наглости управляющих этой компанией. Я проработала в этой компании три месяца, а деньги получила за один. Когда потребовала вернуть заработанные деньги, сказали что если буду настаивать, то у меня будут проблемы. Клиенты платят в десятки раз больше чем стоит работа. Скорее всего отмывают деньги. Работа для тех, кто себя не ценит
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  10:10:2018
  Когда я пришла в компанию, меня очень удивила высокая организованность и дружелюбность сотрудников в компании. Все работают очень слаженно. Вся работа более чем детально описана, вследствие этого ты точно знаешь что находиться в зоне твоей ответственности и чего от тебя ожидают другие. За это время я очень сильно ощутила свой профессиональный рост. Для всего этого оказывало содействие много интересных проектов и задач. В Seo Solution работает дружный, веселый, отзывчивый и сплоченный коллектив.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  09:10:2018
  Очень благодарна сотрудникам компании Seo Solution за теплый прием в свой дружный коллектив. Пришла в эту компанию совсем без опыта в данной сфере, но меня всему научили. Очень заинтересованы моей деятельностью в этой компании, всегда прислушиваются ко мне, помогают развиваться. Коллектив очень хороший, дружный и коммуникабельный. Профессиональная команда способная выполнять сложные, крупные и интересные проекты. Качественно выполнены все работы и идеально продвинуты в сети интернет. Поэтому нам никогда не приходиться скучать. Здесь есть все, что для меня важно: саморазвитие, интересные задачи, возможность проявить себя с лучшей стороны и приобрести бесценные навыки. Seo Solution верит в каждого, кто с ней работает и всем предоставляет возможность раскрыться. Она развивает свой персонал и дает им возможность карьерного роста. Руководство разумное, отзывчивое и ко всему относится с пониманием. Спокойная интересная работа,никто не дергает и не давит. Офис просторный в центре города,близко к метро. Это один из лучших офисов где мне приходилось работать. Отличная компания, все понравилось с первого дня и нравиться до сих пор. Компания Seo Solution помогла мне найти себя! Спасибо огромное прекрасному начальству и всему коллективу.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  09:10:2018
  Итак,работая не так уж и долго могу сказать, что компания мне нравится. Особенно коллектив) Если что то не получается тебе всегда помогут и поддержат тебя в любой ситуации, и даже не важно иногда связано ли это с работой. Коллектив это важная часть, и в нашей компании он замечательный. Дальше по поводу самого рабочего процесса — все достаточно адекватно. Работа всегда есть и при этом она реально выполнима,а то что некоторые личности, которые оставили негативные отзывы, не смогли ее выполнить, бо мозгов не хватило — это сугубо их проблема и их косяки. Зарплату всегда выплачивают вовремя и это тоже огромный плюс. Я рада, что работаю именно в этой компании. Здесь есть и опыт, и саморазвитие, карьерный и профессиональный рост — все что нужно!)
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  05:10:2018
  Продвигаем свой сайт у SeoSolution не так давно. За этот короткий срок мы увидели заинтересованность в достижении результатов, компетентность сотрудников компании и внимательность к деталям. Оперативное решение проблемы стоит у ребят на первом месте. Так же мы полностью довольны сотрудничеством с SMM отделом SeoSolution. Специалисты понимающие и смогли сделать так, как нам было нужно, несмотря на то, что мы не всегда могли правильно сформулировать наши желания. Отличная обратная связь, регулярные отчёты и сроки выполнения всегда соблюдены. Мы рады с ними работать.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:09:2018
  В кратчайшие сроки смогли обеспечить нам показы в ТОП-3 поисковых систем. Оперативное решение проблемных вопросов и квалифицированные ответы на может быть сложные вопросы - вот залог успешного сотрудничества.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  26:09:2018
  Оперативная работа. Работаем с компанией Seo Solution уже больше года и за весь срок сотрудничества, ни разу не возникло желание сменить SEO компанию.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  26:09:2018
  Высокое качество сервиса. Особого внимания заслуживает личный кабинет с множеством функций и преимуществ. Кабинет клиента дает возможность следить в режиме 24/7 на текущими позициями сайта, выполненными работами и обнаруженными проблемами, предоставляются usability-рекомендации по сайту и специальные предложения для клиентов со скидкой в 50% на текущие услуги компании.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  21:09:2018
  Профессиональное отношение к делу. Позиции нашего сайта за достаточно короткий период вышли в ТОП, что привлекло значительно больше целевых посетителей на наш сайт.Задачи, которые мы доверили компании, выполняются качественно и своевременно.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  21:09:2018
  Безупречное качество работ. Очень важным моментом в работе компании является формирование партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме. Это свидетельствует о высоком потенциале компании, её нацеленность на дальнейшее развитие и процветание.Отмечаем безупречное качество работ, выполняемых компанией, оперативное оказание поддержки в решении задач, ответственность за конечный результат.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  30:08:2018
  Обыкновенные кидалы. Петросян Воскан хозяин этой конторы банальный разводила. Кидает клиентов на деньги, а своих работников на зарплату
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  15:08:2018
  Отвратительная компания, из заявленных работ сделали максимум 10%, хорошие менеджеры, которые подкупают своей индивидуальностью и тем как продают свою компанию. Не совеую связываться, на рынке есть куча других альтернатив.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  07:08:2018
  Отвратительная компания, а попросту кидалы. Деньги берут, а работу не выполняют.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  07:08:2018
  Отвратительная компания, а попросту кидалы. Деньги берут, а работу не выполняют.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  26:07:2018
  Кошмар. Слив бюджета. Ничерта не делают, в клиенте не заинтересованы, менеджеры отвечают раз через раз и им вообще все равно что происходит. Взяли сайт на доработку, убили анимацию, кликабельность ссылок и не могут исправить. Это длится уже больше месяца вместо заявленной 1 недели.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  24:05:2018
  Больше никогда не будем иметь дело с этой компанией. Заказывали у них доработку сайта. Менеджер прикрепленный к клиенту не заинтересован поддерживать нормальные рабочие отношение с клиентами. Любую информацию нужно вынимать клещами. Мы думали, что дело в одном конкретном человеке, но нет. Когда менеджер поменялся, то ситуация повторилась. Видимо у них так заведено класть болт на своих клиентов. Поэтому реализация проекта затягивалась месяцами и в итоге не доведено до ума ничего из того что от них требовалось! Ужасная, отвратительное послевкусие после работы с этой шарашкиной конторой.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  26:01:2018
  Работаем с компанией не так давно, изначально подкупил индивидуальный подход менеджера, с которой обсуждались все нюансы дальнейшей работы. Первыми результатами очень довольны. Все специалисты профессионалы своего дела.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  13:01:2018
  Работаем с компанией пол года, имеются хорошие результаты. Занимаемся продвижением наших нескольких интернет-магазинов. Посоветовал компанию знакомый, по началу не очень доверяли, много негативных отзывов. Проверили на собственном опыте, можем рекомендовать компанию, как партнера.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  07:12:2017
  Полностью согласен с теми людьми которые пишут негативные отзывы про эту конторку. У меня так же взяли деньги и не черта не сделали. По факту они даже не поняли как и что делать. Шарлатаны и мошеники. Не тратьте время и деньги на эту компанию
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  27:11:2017
  Ужасная работа компании , вялое продвижение и постоянное промывание мозгов , кидалово для тех кто вообще ничего не понимает в СЕО , красноречие менеджеров да и только , на деле выполняют 10% работы из возможных 100% , не способны отвечать по правде а только тыкать странной статистикой с ресурса SE rank.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  27:10:2017
  Хуже компании просто не существует! Считают своих клиентов дурками, пудрят мозги. Цены низкие - качество еще ниже. Обходите стороной
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  01:09:2017
  Шняга полная! Эта "компания" - кидалово и для клиентов и для сотрудников!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  09:08:2017
  Отзывы реально липовые
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  12:06:2017
  Сначала-общее: невооруженным взглядом видно,что отзывы-липовые. с конца 2016го по 03.2017.разница таких "отзывов№ по датам-максимум неделя. "отзывы" модерируются (нарушена нормальная очередность дат).скорее всего этими "специалистами". тексты "отзывов" настолько сладкие,что хочется заказать шампанского и цыган. теперь частно: ssl сертификат эти люди подключают уже около 1 рабочей недели.сайт соотв.не работает.отговорки-нехотя. штат клав-весьма широк.но основная их работа-окучить нового клиента. ошибки(неполностью выгрузили таблицу,тз вообще не смотрят) не признают,просто переделывают/доделывают через несколько дней. обратной связи нет.на письма не отвечают. контора-полная,красивая шняга.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  04:05:2017
  Высококачественный сервис,доброжелательные и грамотные специалисты вызывает уважение к компании Seo Solution.Работа с нашим сайтом всегда выполняется в срок.Очень радует как оперативно сотрудники реагируют на наши дополнительные просьбы!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:04:2017
  С компанией сотрудничаем не один год и можем с уверенностью сказать, что ребята знают свое дело.Рекомендуем компанию Seo Solution, как надежного и эффективного партнера в сфере продвижения сайтов. Желаем дальнейшего роста и покорения новых высот!
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:04:2017
  Сравнительно недавно сотрудничаю с компанией SeoSolution,однако уже могу сказать что не ошибся в выборе агенства по продвижению.Специалисты просто супер.Надеюсь долгосрочное сотрудничество.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  21:04:2017
  С момента продвижения у нас закрепились хорошие результаты по поисковым запросам. Работа ввелась профессионально, быстро, а результаты нашего сотрудничества не заставляли себя долго ждать.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  31:03:2017
  В условиях сложной экономической обстановки в нашей стране, лучшим решением для бизнеса является интернет маркетинг. Лучшими партнерами в данной сфере считаем компанию Seo Solution.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  30:03:2017
  Особого внимания заслуживает личный кабинет с множеством функций и преимуществ. Кабинет клиента дает возможность следить в режиме 24/7 на текущими позициями сайта, выполненными работами и обнаруженными проблемами, предоставляются usability-рекомендации по сайту и специальные предложения для клиентов со скидкой в 50% на текущие услуги компании.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  29:03:2017
  Мне нравится, что офис просторный и в центре города. Один из лучших офисов, где мне приходилось работать. Всегда есть работа и интересные идеи для реализации. Качественно выполненные все работы и идеально продвинутые проекты в сети интернет. Коллектив дружный, начальство отзывчивое.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  28:03:2017
  Приятно порадовала современность используемых компанией Seo Solution инструментов Интернет -маркетинга.Выполнив раньше срока свои обязательства по выводу нашего сайта в ТОП, сотрудники Seo Solution не остановились на достигнутом результате, нам регулярно предоставляют ценные рекомендации по улучшению продающих качеств сайта и увеличение конверсии, также выносятся предложения по расширению существующей стратегии продвижения и увеличения притока целевых посетителей сайта. Также хотелось бы отметить отзывчивость ответственных сотрудников сотрудников Компании Seo Solution, которые всегда выслушают информацию о сложившейся проблеме и предоставят оперативное ее разрешение .
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  22:03:2017
  Хотелось бы отметить роботу персонала, как на этапе заключения договора, так и в течении всего времени нашего сотрудничества. Приятно работать с профессионалами своего дела. Все рабочие моменты решались быстро и безболезненно.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  22:03:2017
  Один из лучших офисов, где мне приходилось работать. Всегда есть работа и интересные идеи для реализации. Качественно выполненные все работы и идеально продвинутые проекты в сети интернет. Коллектив дружный, начальство отзывчивое.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  22:03:2017
  Очень хороший, дружный и сплоченный коллектив. Профессиональная команда, способная делать сложные и крупные проекты
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  20:03:2017
  Быстро и качественно выполненная работа, приносящая требуемый результат - лучшая характеристика для солидной SEO компании. С удовольствие рекомендуем ее всем, кто заинтересован в серьезном росте продаж своих товаров и услуг.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  17:03:2017
  Хорошо обустроены рабочие места. Хороший коллектив вокруг, в этой компании плодотворно работается. Отличный офис в центре города! Очень удобный график работы. Быстрый темп работы, постоянно новые вызовы, задачи, которые выполняются оперативно и на совесть, потому что каждый чувствует себя как рыба в воде и знает, что делать, а где и коллеге советом поможет. Отчетливо ясно, что здесь работают профессионалы . Работа в радость благодаря всему этому.
  Рейтинг отзыва:
  0
 • Аноним
  Аноним
  09:11:2016
  За весь период нашей работы количество обращений через Интернет намного увеличилось, так как в течение всего этого времени мы находимся на первых местах в поисковой системе. Со специалистами Seo Solution приятно работать. Они оперативно готовы решить возникающие вопросы и проблемы с сайтом.
  Рейтинг отзыва:
  0
Довольны работой компании или разочарованы?
Оставьте свой отзыв!
Добавить отзыв:
Необходимо заполнить «Текст комментария».
Ваша оценка:

Ошибка

Чтобы оценить отзыв, нужно авторизоваться

продолжить